Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí e-shopu, či e-mailu.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin(toto neplatí při dnech pracovního volna a svátcích), potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem.

V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) PLATBA

Cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsoby:

- v hotovosti nebo platební kartou na pokladně firmy Falco-Profistav s.r.o

- bezhotovostním převodem na účet prodávající č.288332134/0300 ČSOB

Zboží bude vyskladněno po připsání úhrady na náš účet.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

Neprodáváme zboží na dobírku.

Jsme plátci DPH.

5) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím našeho internetového obchodu bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží a v případě Smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Falco-Profistav s.r.o Jenišov 188, 360 01 Jenišov, buď telefonicky 724 444 903 nebo emailem falco-profistav@falco-profistav.cz.

Zprávu postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Kupující oprávněn vrátit pouze nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním a neporušeném obalu, se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací.

Objednávka nelze zrušit, pokud je speciálně upravena na přání zákazníka a které prodávající nemá skladem. Jsou vyráběny na zakázku podle požadavků kupujícího.

V případě objednání fasádních omítek a barev, které jsou vyráběny na zakázku dle požadavku Kupujícího a již bylo započato s výrobou, nelze tyto vrátit a odstoupit od kupní smlouvy v plné rozsahu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží.

Vyhrazujeme si zrušit objednávku v případě změnila se výrazným způsobem jeho cena.

Když toto nastane neprodleně informujeme zákazníka a domluvíme se na jiném postupu ke spokojenosti zákazníka. (Náhrada za jiné zboží, Zrušení objednávky a podobně)

Je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 7 dní od obdržení faktury.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

6) NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zákazník je povinný si objednané zboží převzít od doručovatele, případně do 14 dnů na poště, pokud ho pošta nezastihne na jeho adrese.


V případě, že se zboží vrátí zpět dodavateli, bude dodavatel o této skutečnosti informovat zákazníka. Ten je povinen uhradit nové náklady na opětovné doručení. Pokud tak neučiní, bude na jeho adresu zaslána faktura na uhrazení nákladů s dopravou a objednávka bude stornována.

V případě, že zákazník neuhradí fakturu spojenou s náklady na dopravu, bude celá záležitost předána našemu právnímu zástupci.

7) DOPRAVNÉ

Více informacív sekci Informace a doprava.

Každou objednávku řešíme individuálně podle množství a objemu.

Zboží také zasíláme přepravní službou. Zákazník bude kontaktován a informován o výši přepravného dle ceníku přepravní služby a až po jeho odsouhlasení posíláme fakturu k zaplacení.

Doprava se objednává až po zaplacení částky hotově na pobočce nebo připsání částky na náš účet při platbě převodem.

Zboží zasíláme přepravní službou PPL,Geis, Českou poštou. Je na zákazníkovi, kterou si zvolí.

Upozornění : Rozměrné balíkové zásilky přepravuje přepravní společnost Toptrans.

Je možné využít osobní odběr v Karlových Varech. Vyčkejte až Vám přijde potvrzení, že je zboží připravené na skladě emailem nebo telefonem. Děkujeme za pochopení.

Zboží bude zákazníkovi dodáno pouze v rámci České republiky.

Nedoručujeme do okolních států pouze Česká republika.

Zákazník si zajistí vykládku zboží, pokud využívá naší dopravu. Nevykládáme zboží a neprovádíme

výnos do bytu.

8) DODACÍ LHŮTA

1.Dodací lhůta do 7 pracovní dnů balíkem přepravní službou.

V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

9) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

10) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Kupující má ze zákona právo odstoupit do 14 dnů od kupní smlouvy.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Zákony a předpisy:

- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR):

V případě, že se nepodaří Váš spor vyřešit s prodávajícím přímo, máte možnost kromě podání žaloby k příslušnému soudu využít také proces pro mimosoudní řešení sporů v rámci ČOI (tzv. ADR).

Spotřebitelský spor může být řešen prostřednictvým oddělení ADR, Česká obchodní inspekce, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský, Houškova 661/33, 326 00 Plzeň, www.coi.cz

Bližší informace naleznete na internetové stránce www.adr.coi.cz

Ostatní informace

Veškeré informace o zboží umístěné na stránkách internetového obchodu jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.

Ochrana Osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraněosobních údajů (č. 101/2000 Sb.) ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších záonných práv k těmto údajům. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat

Vybrané produkty

Naše cena: